مکانیزم تاثیر نانو چسب بتن آب بند مدرن فیکس چگونه است ؟
چسب بتن آب بند مدرن فیکس یک کوپلیمر مصنوعی است که پس از ترکیب و پراکنده شدن در مخلوط بتنی ، قدرت چسبانندگی ذرات مخلوط بتنی را ارتقاء داده و علاوه بر آن با تشکیل فیلم پلیمری در فضاهای خالی بین سنگدانه ها، پس از خشک شدن به روش پلاستیک این فضاهای خالی را پر نموده و نفوذ پذیری را به میزان زیادی کاهش می دهد. نانو چسب بتن آب بند مدرن فیکس پس از سخت شدن بتن ، کاملا خشک شده و دیگر قابلیت انحلال در آب را نخواهد داشت.